• Συστήματα Ασφαλείας

    Μελέτη και εγκτάσταση συστημάτων ασφάλειας CCTV. Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός αξιόπιστου συστήματος ασφαλείας είναι μια απαιτητική διαδικασία κατά την οποία πρέπει να συνεκτιμώνται πολλοί παράγοντες ....
  • 1

Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός αξιόπιστου συστήματος ασφαλείας είναι μια απαιτητική διαδικασία κατά την οποία πρέπει να συνεκτιμώνται πολλοί παράγοντες.

Στη Vision & Sound / Tele Alarms διαθέτουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία ( Αρ.Αδείας  Εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας 3005/39/60/1833-ιε') που μας επιτρέπει να προβλέπουμε κινδύνους και να προτείνουμε λύσεις.

Συνεργαζόμαστε με την AGIS Fire & Security, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας, έχοντας την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων  ασφαλείας των υποκαταστημάτων της Εμπορικής και της Εθνικής τράπεζας στη Μήλο και Κίμωλο.

Επίσης, συνεργαζόμαστε με την AGP για τα συστήματα ασφαλείας του Αρχαιολογικού Μουσείου Μήλου.

Κατά την εκπόνηση μιας μελέτης εγκατάστασης ακολουθούμε τα παρακάτω στάδια:

  • Αναλύουμε τις ανάγκες του χώρου βάσει του κινδύνου και των ιδιαίτερων συνθηκών του κτηρίου και της περιοχής

  • Επιλέγουμε το καταλληλότερο σύστημα ασφαλείας συνεργαζόμενοι με τις μεγαλύτερες εταιρείες και συνυπολογίζοντας το διαθέσιμο budget του πελάτη

  • Εγκαθιστούμε το σύστημα, εκτελούμε τον Προγραμματισμό και την Παραμετροποίησή του

  • Εκπαιδεύουμε το χρήστη του συστήματος, ώστε να είναι σε θέση να το διαχειρίζεται

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης είμαστε πάντα στη διάθεση του πελάτη για οποιαδήποτε επιπλέον παροχή - αναβάθμιση - συντήρηση - επέκταση του συστήματος.

Επιπλέον, παρέχουμε τη δυνατότητα σύνδεσης του συστήματος ασφαλείας με Κέντρο Λήψης Σημάτων.